افزونه‌ی بایبل‌تگر

با استفاده از این ابزار می‌توانید، هر آدرسی از کتاب‌مقدس که در وب‌سایت شما قرار داده شده است را به متن ترجمه‌ی قدیم ارجاع دهید. همچنین با کلیک کردن بر روی آدرس آیه کاربران وب‌سایت شما می‌توانند آن بخش از متن را در کنار آیات دیگر مطالعه کنند.

از این افزونه به ۲ روش می‌توانید استفاده کنید:

۱. کد جاوا اسکریپت

این کد مخصوص تمام وب‌سایت‌ها می‌باشد و بعد از پر کردن فرم ثبت‌نام کد جاوا اسکریپتی در اختیار شما قرار می‌گیرد، که می‌توانید با افزودن آن به فوتر (پایین تگ body) وب‌سایت‌تان از آن استفاده کنید.

۲. پلاگین وردپرس

برای سایت وردپرس شما یک افزونه در نظر گرفته‌ایم که بعد از پر کردن فرم ثبت‌نام با دانلود آن و افزودن به بخش افزونه‌های وب‌سایت‌تان، می‌توانید از آن استفاده کنید.

چطور از این افزونه استفاده کنید؟

فقط کافی است اسم کتاب و شماره فصل و آیه یا آیه‌های مربوطه را به‌ شکل یکی از نمونه‌های زیر بنویسید، افزونه هوشمند بایبل‌تگر آن را تشخیص می‌دهد و متن مورد نظر را به شما نشان می‌دهد.

متی ۲۸: ۱۸، انجیل متی ۱۰: ۱۵

مرقس ۳: ۱۴، انجیل مرقس ۸: ۱۰-۱۲

لوقا ۱: ۱-۵، انجیل لوقا ۹: ۳-۸

یوحنا ۱: ۱-۵، انجیل یوحنا ۳: ۱۶، انجیل یوحنا ۲: ۱-۶

۱ یوحنا ۴: ۱، اول یوحنا ۲: ۵-۷، رساله اول یوحنا ۲: ۱۰، رساله ۱ یوحنا ۱: ۱۰

۲ یوحنا ۱: ۳، دوم یوحنا ۱: ۱-۲، رساله دوم یوحنا ۱: ۸، رساله ۲ یوحنا ۱: ۳-۴

۳ یوحنا ۱: ۱، سوم یوحنا ۱: ۳-۵، رساله سوم یوحنا ۱: ۳، رساله ۳ یوحنا ۱: ۲-۴

دوم تسالونیکیان ۳: ۲-۵، ۲ تسالونیکیان ۲: ۵-۷، رساله ۲ تسالونیکیان ۱: ۱-۵، رساله دوم تسالونیکیان ۲: ۸-۹

اول تسالونیکیان ۳: ۲-۵، ۱ تسالونیکیان ۲: ۵-۷، رساله ۱ تسالونیکیان ۱: ۱-۵، رساله اول تسالونیکیان ۲: ۸-۹

یوحنا ۱۴: ۶، انجیل یوحنا ۱۴: ۶، رساله سوم یوحنا ۱:۲، یوح. ۳: ۸-۹

دوم پطرس ۲: ۳-۵، ۲ پطرس ۱: ۴-۵، رساله اول پطرس ۱: ۱۵، رساله ۲ پطرس ۲: ۱-۴

روم. ۳: ۱۸، رومیان ۳: ۱۶

کتاب اعمال ۹: ۱-۳، اعمال ۹: ۲-۵، اعمال رسولان ۸: ۱۳

دوم تیموتائوس ۳: ۱-۴، ۲ تیموتاؤس ۳: ۱-۲، رساله ۲ تیم. ۳: ۹-۱۱، دوم تیم. ۱: ۲-۳

تیطس ۲: ۱-۹، تیتوس ۱: ۳-۵

عبرانیان ۱: ۱-۶، عبر. ۴: ۶-۸

اول پطرس ۱: ۱-۴، اول پطرس ۲: ۹-۱۰

۱ قرن. ۲: ۸-۹، ۱ قرن ۲: ۱۰، اول قرنتیان ۵: ۵، ۱ قرنتیان ۳: ۱۰-۱۲، ۲ قرنتیان ۲: ۱-۴، ۱ قرن. ۳: ۹

مکاشفه ۱۰: ۱-۲، لوقا ۳: ۵-۹، ملاکی ۲: ۴، مکاشفه ۱۰: ۱-۲؛ لوقا ۳: ۵-۹؛ ملاکی ۲: ۴، مکاشفه ۱۰: ۱-۲ – لوقا ۳: ۵-۹ – ملاکی ۲: ۴، مکاشفه ۱۰: ۱-۲، مکا. ۱۵: ۱-۵، کتاب مکاشفه ۸: ۱-۴

بدون مسیح، ما هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم؛ در او قادر به انجام همه چیز هستیم (فیلیپیان ۴: ۱۴). تنها مسیح می‌تواند نجات ببخشد.

موسی در تثنیه ۱۸: ۱۵ اعلام می‌کند: «یَهْوَّه، خدایت، نبی‌ای را از میان تو از برادرانت، مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید.» او پسر خداست، و خدا چنین می‌طلبد که به او گوش دهیم (متی ۱۷: ۵).

پیدایش ۱: ۲، پیدایش ۲، پیدا. ۵: ۱-۴، پید. ۱۰: ۱۵-۲۰، خروج ۴: ۵، خرو. ۳: ۴-۵

لاویان ۱: ۱۲، لاو. ۲: ۳-۵

اعداد ۱۰: ۱-۲، کتاب اعداد ۶: ۴-۷

تثنیه ۵: ۱-۲۰، تث. ۳: ۳-۵، کتاب تثنیه ۴: ۲-۳

عزرا ۳: ۱۲، داوران ۴: ۱-۵

ایوب ۵: ۲، ایو. ۳: ۱۲

مزبور ۴: ۱-۲، زبور ۳: ۳-۷، مزا. ۸: ۱-۳،مز. ۹: ۳، مزامیر ۳: ۱-۴، مز. ۲۳: ۱-۴

غزل غزل‌های سلیمان ۳: ۱-۲، غزل ۳: ۱، غزل غزلها ۳: ۶-۸، غزل‌های سلیمان ۱: ۲-۳، غزلهای سلیمان ۲: ۵-۶، غزل غزل‌ها ۷: ۱-۲

یوییل ۲: ۱۳، یوئیل ۱: ۵-۷

عاموس ۳: ۱۴، عام. ۴: ۱۰

امثال سلیمان ۱: ۱، امثال ۵: ۱۰-۱۵

جامعه ۹: ۲، جام. ۴: ۴-۶

مراثی ۵: ۱-۲، مراثی ارمیا ۳: ۵-۷، کتاب ارمیا ۲: ۱

اول تواریخ ۵: ۵-۹، ۱ تواریخ ۹: ۱-۸، دوم تواریخ ۴: ۳-۴، ۲ تواریخ ۱: ۱۵، دوم تواریخ ۳: ۲، ۲ تواریخ ۵: ۱-۲

اول پادشاهان ۱: ۱-۲، ۱ پادشاهان ۲: ۵-۶، ۱ پاد. ۱۶: ۱۰، اول پاد. ۳: ۶-۷

۱ پادشاهان ۳: ۱-۵، اول پادشاهان ۷: ۸-۹، کتاب ۱ پادشاهان ۴: ۱۰، کتاب اول پادشاهان ۹: ۹-۱۱

دوم پادشاهان ۱: ۳-۵، ۲ پادشاهان ۸: ۷-۹، ۲ پاد. ۸: ۱۹، دوم پاد. ۳: ۶-۷

۱ سمو. ۵: ۱۰، اول سموییل ۹: ۱۰، اول سموئیل ۶: ۹-۱۱، ۱ سموئیل ۹: ۵-۷، ۱ سموییل ۲: ۲-۴، ۱ سموئیل ۳: ۳-۹، اول سموییل ۱: ۴

 

بی‌شک داستان پادشاهان در عهد‌عتیق با شروع سلطنت داوودی به اوج خود می‌رسد. چیز دیگری که بسیار واضح است این که، می‌دانیم وعده‌ی پادشاهی با داوود آغاز نشد. بلکه به گذشته و به ابراهیم بازمی‌گردد. به یاد آورید که خداوند به ابراهیم وعده داد «پادشاهان از تو به وجود آیند» (پیدا ۱۷: ۶)، وعده‌ای که برای یعقوب نیز تکرار شد (پیدایش ۳۵: ۱۱). این وعده‌ی پادشاهی را در آخرین کلمات یعقوب به پسرانش در پیدایش ۴۹ می‌بینیم، آنجا که او برکت را برای سلطنت یهودا اعلام می‌کند. بیایید به آن برکت دادن یعقوب و پیش‌بینی برآمدن پادشاهی برای قوم خدا بپردازیم.

نحوه‌ی دریافت افزونه

برای دریافت افزونه و فعال‌سازی آن، لطفا فرم ثبت‌نام زیر را پر کنید. 

۱. ابتدا گزینه‌ی دریافت کد تایید را کلیک کنید.

۲. کد تاییدیه‌ای که برای شما ارسال شده است را در قسمت بعد وارد کنید. 

۳. در بخش ثبت مشخصات، نام دامنه‌ی که می‌خواهید این افزونه برای آن فعال شود را ثبت کنید. 

۴. در مرحله‌ی آخر، یک کد جاوااسکریپت و یک افزونه‌ی قابل نصب در وردپرس برای شما ارسال می‌شود. کد جاوااسکریپت را می‌توانید در هر پلت‌فرمی استفاده کنید.